فضای مجازی و انسجام اسلامی
54 بازدید
موضوع: سایر
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

زمانی كه از اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فضای مجازی حرف می‌زنيم، بايد به سمت يك دنيای كلی برويم و با افق ديد بازتر و وسيع‌تری نگاه كنيم. وحدت فقط بين مسلمانان تعريف نمی‌شود و وحدت با اديان ديگر الهی نيز مورد توجه است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، حرمت‌الله خانگل زاده، بلاگر روحانی‌ «شيعه مذهب برتر» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس وبلاگ ضمن بيان مطلب فوق در تعريف مفهوم انسجام اسلامی و ضرورت ايجاد آن در فضای مجازی گفت:

زمانی كه برای اولين بارمقام معظم رهبری اين بحث را در ابتدای سال 1386 مطح كردند، كسی فكر نمی‌كرد كه مانند سال‌های گذشته كه به مباحث پرداخته نمی‌شد، به اين موضوع پرداخته شود.

ولی اين امر تا حدود زيادی در بين كاربران ما جا افتاده‌است. امسال شاهد بوديم كه بسياری از وبلاگ‌نويسان به‌طور ميانگين ماهانه يك پست را به اين مناسبت اختصاص داده‌بودند.

وی ادامه داد: اين بحث باعث شد تا وحدت بين مسلمانان در دنيای مجازی ايجاد شود، طوری كه سايت‌ها و وبلاگ‌های اهل سنت مانند اهل سنت شهر زاهدان به اين مسئله اظهار تمايل كردند.

وی تصريح كرد: زمانی كه از اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فضای مجازی حرف می‌زنيم، بايد به سمت يك دنيای كلی برويم و با افق ديد بازتر و وسيع‌تری نگاه كنيم. وحدت فقط بين مسلمانان تعريف نمی‌شود، وحدت با اديان ديگر الهی نيز مورد توجه است.

منظور مقام معظم رهبری از اتحاد، اتحاد ميان تمامی مليت‌ها، اعم از يهودی، مسيحی و ... و انسجام ميان تمامی مسلمانان جهان بود. بنابراين تمامی مليت‌ها و اديان الهی داخل اين پرتو محسوب می‌‌شوند.

بلاگر «عدل الهی» درباره وحدت و انسجام ميان شيعه و سنی در اين فضا گفت: ما می‌توانيم در اين فضا بروی اصول اعتقادی بحث كنيم، اين به وحدت ضربه نخواهد زد. اين طور نيست كه ما از اعتقادات خودمان دست بكشيم. در عين اينكه بروی اصول خود پافشاری می‌كنيم بايد مواظب عدم تفرقه هم باشيم.

وی ادامه داد: گفت‌وگو بايد خارج از اهانت باشد. در اين فضا در عين اينكه بحث از اصول مطرح می‌شود بايد مراقب بود كه اهانتی صورت نگيرد و صادقانه بحث كنيم. اگر روی اصول اعتقادی و بدون سوءاستفاده و با صداقت حرف بزنيم، يك قدم به انسجام و وحدت نزديكی می‌شويم، در غير اين صورت به سمت تفرقه قدم برداشتيم.

وی افزود: ما می‌توانيم حتی از امور متفاوت ميان شيعه و سنی، مانند ولايت حضرت علی(ع) يا حضرت زهرا صحبت كنيم و از اين اصول دفاع كنيم ولی با اهانت حرف نزنيم. در كانون گفتمان‌ها و وبلاگ‌ها بحث به همين شكل است و آنها از اصول خود دفاع می‌كنند. صحبت از اين اصول متفاوت بين شيعه و سنی به شفاف شدن بحث كمك می‌كند.

وبلاگ‌نويس «در حريم اهل بيت» با اشاره به ضرورت مطرح شدن اين بحث در فضای مجازی گفت: تا كی ‌می‌توانيم حرف نزنيم؟ بايد روزی اين معما حل شود. در كمال اتحاد و انسجام اسلامی بايد اين معماها را حل كرد. روی اصول بحث كنيم نه روی حاشيه، روی اعتقادات‌مان و اصول‌مان حرف بزنيم نه روی فروع.

وی ادامه داد: فروع‌ها می‌تواند شامل همين جنگ‌های ميان شيعيان يمن و دولت يمن يا فرقه نوظهور وهابيت باشد. ما نبايد به‌طور مثال با اهل سنت درباره وهابيت حرف بزنيم.

وی افزود: اين فرقه را خود آنها هم قبول ندارند، چون آنها خودشان را به اهل سنت چسبانده‌اند. بنابراين تفرقه‌ای بين شيعه و سنی وجود ندارد، مگر شيطنتی از خارج صورت بگيرد.

بلاگر «نكته‌هايی از قرآن» درباره قابليت‌های فضای مجازی در تقويت انسجام اسلامی گفت: فضای مجازی بيشترين تأثير را روی جوانان دارد. الان بيش از 80 درصد كاربران ما جوان هستند و جامعه ما هم جامعه جوانی است.

در ماجرای خليج فاس ديديد كه 90 هزار امضاء در اعتراض برای سازمان ملل فرستاده شد كه اين نشان دهنده تأثير‌گزاری اين فضا روی جوانان است.

وی افزود: ما در بحث ترويج مذهب می‌توانيم از اين طريق جهت‌دهی داشته‌باشيم. فضای مجازی می‌تواند جامعه را سوق دهد. هر سمتی كه جامعه مجازی حركت كند، جامعه هم می‌تواند به آن سمت هدايت شود.

مشاور بخش جوان پانزدهمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم ادامه داد: در نمايشگاه قرآن بيشتر كسانی كه برای مشاوره می‌آيند، كاربر مذهبی هستند. ما بايد از دنيای مجازی در هر هر زمينه‌ای مانند علم، پيشرفت فرهنگ مذاهب و ... استفاده كنيم.

وبلاگ، روم و اتاق‌‌‌های معنوی مجازی در اين زمينه كمك خواهدكرد. كاربر همان‌طور كه در اين فضا می‌تواند به سمت تفرقه حركت كند، قابليت حركت به سمت تقويت انسجام را نيز دارد. دشمنان اسلام بيشترين تهاجم خود را در دنيای مجازی دارند.

وی نقش وبلاگ‌نويسان و فعالان قرآنی را در تقويت اسجام اسلامی مؤثر دانست و افزود: اگر ما حدااقل در هفته 50 پست در زمينه اهميت وحدت و انسجام اسلامی، راهكارهای ايجاد آن و ... داشته‌باشيم، يك پله به قابليت‌های اين فضا نزديك شديم.

وی ادامه داد: بايد خودمان را به آن مرحله از جامعه مجازی نزديك كنيم كه هر كاربر حرفی برای گفتن در زمينه اتحاد ملی و انسجام اسلامی داشته‌باشد.

اين بلاگر روحانی با اشاره به كم‌كاری سايت‌های مذهبی در اين زمينه گفت: سايت‌های مذهبی به اين مورد خيلی كم پرداخته‌اند و اين شايد به دليل وابستگی آنها به ارگان‌های خاص و بعضی ملاحظه كاری‌ها باشد، ولی در وبلاگ‌های مذهبی به دليل ماهيت شخصی بودن و اختيار بيشتر شخص به اين بحث بيشتر پرداخته‌شد.

وی تصريح كرد: بنابراين وبلاگ‌نويسان مذهبی ‌می‌توانند اين گله را از سايت‌های دينی به علت كم‌توجهی به اين بحث داشته‌باشند.