بى حجابى و برهنگى از نظر قرآن
58 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 11:03:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

عفت و پاكدامنى  ، با آفرينش و فطرت زن به هم آميخته است  ، و در آفرينش او ، جايگاه عظيم و بلندى دارد كه هم خود زنان خواهان عفت و پاكدامنى هستند و هم ديگران زن را با اين ويژگى مى خواهند . اسلام نيز آفرينش زن و صلاح و خير جامعه را در نظر گرفته  ، و حجاب را لازم شمرده تا عفت برونى زن  ، با عفت درونى او هماهنگ و بنيان خانواده مستحكم گردد و زن همچون كالاى ناچيزى در معرض همگان قرار نگيرد .
قرآن مسأله حجاب را در چند آيه  ، يادآورى و در بعضى از آنها به حكمت و فلسفه آن هم اشاره كرده است كه در واقع اشاره به ضررهاى بى حجابى نيز مى باشد برخى از آنها عبارتند از:
1 . پاكى دل هاى مردان و زنان و آلوده نشدن آنها: در مكتب قرآن  ، علاوه بر بهداشت جسمى (كه در دنيا مطرح است ) يك نوع بهداشت روحى و روانى هم وجود دارد كه چنانچه مراعات نشود ، روح مسموم مى شود ، و آثار خطرناكى را در پى دارد كه از مسموميت جسمى به مراتب خطرناك تر است  . در برخى آيات  ، به رعايت اين نوع از بهداشت توصيه شده است  .
قرآن در آيه 53 سوره احزاب در مورد روبرو شدن و صحبت كردن با زنان پيامبر مى فرمايد:


« . . .وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـعًا فَسْـَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَاب ذَ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ . . .»هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را به عنوان عاريت از آنان  همسران پيامبرمى خواهيد ، از پشت پرده بخواهيد . اين كار،براى پاكى دل هاى شما و آنها بهتر است»
2 . در امان ماندن از اذيت افراد سبك سر: خداوند در آيه 59 سوره احزاب مى فرمايد: «يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِّزْوَ جِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذَ لِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا » يعنى:اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسرى هاى بلند خود را بر خويش فرو افكنند طورى كه زير گلو و سينه هايشان پيدا نباشد اين كار براى اين كه شناخته شوند و مورد اذيت اهل فسق و فجور قرار نگيرند ، بهتر است  ، (و اگر تا كنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده و رحيم است  .»
پس در صورت عدم رعايت حجاب  ، زمينه را براى اذيت و آزار خويش  ، فراهم مى آوريم  ، به علاوه كه از آن هويت مستقل و شناخته شده زمان مؤمن نيز فاصله گرفته و دور مى شويم  .
3 . به طمع نيفادن افراد سبكسر و بيمار دل : در آيه 32 سوره احزاب خطاب به زنان پيامبر ـ كه در واقع خطاب به همه زنهاست ـ آمده است : « . . . به شكل هوس انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند ، و سخن شايسته بگوييد» و در آيه 30 و 31 سوره نور خطاب به پيامبراكرم(ص) مى فرمايد: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكَى لَهُمْ . . .» به مؤمنان بگو چشمهاى خود را از نگاه به نامحرمان فرو گيرند ، عفت خود را حفظ كنند . اين  ، براى آنان پاكيزه تر است  . . .* و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را از نگاه هوس آلود فرو گيرند ، و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقدار كه نمايان است ـ آشكار نكنند ، و اطراف روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند تا گردن و سينه با آن پوشانده شود، و زينت خود را آشكار نسازند; مگر براى شوهرانشان  ، يا پدرانشان  ، يا پدر شوهرانشان  ، يا پسرانشان  ، يا پسران همسرانشان  ، يا برادرانشان  ، يا پسران برادرانشان  ، يا پسران خواهرانشان  ، يا زنان هم كيششان  ، يا برده گانشان كنيزانشان ، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند ، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زن آگاه نيستند و هنگام راه رفتن  ، پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود و صداى خلخال كه بر پا دارند به گوش رسداى مؤمنان همگى به سوى خدا باز گرديد تا رستگار شويد!»
پس برهنگى و يا بدحجابى و يا بى حجابى در واقع سبب ناهنجارى هاى اجتماعى براى خود مسلمانان مى گردد و زمينه را براى فساد و فحشاء آماده مى كند .
علاوه بر آنچه بيان شد ، استوارى اجتماع و استحكام پيوند خانوادگى  ، جلوگيرى از چشم چرانيها ، حفظ ارزشها ، احترام زن ـ كه هر اندازه متين تر و باوقارتر و عفيف تر حركت كند و خود را در معرض نمايش مرد نامحرم نگذارد به احترامش افزوده مى شود ـ از ديگر علت ها و فلسفه هاى حجاب است كه از آيات و روايات استفاده مى شود .(1)
*********
1:مسأله حجاب،مرتضى مطهرى