کربلاآزمون سخت الهی
51 بازدید
تاریخ ارائه : 11/12/2013 12:38:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

حادثه کربلا يک حماسه بود،با چهره نمايي شخصيت هاي گوناگون ،در يک آموزن سخت الهي.

حسين بن علي (ع) حرکتي را براي سامان بخشي امّت اسلام و راه بري ايشان به سوي «نيکي ها»آغاز کرد.اين تلاش نه از سر «رقابت در قدرت»يا «ميل به افزودن کالاي دنيا»،بلکه به هدف «برافراشتن پرچم دين خدا»،«اصلاح در جامعه»وفراهم آوري «امنيّت براي ستمديده »بود تا همگان به فرايض و سنّت ها عمل کنند. اين حرکت ،آزمايشي براي همگان بود:عامّ خاصّ،کوچک و بزرگ،زن ومرد،عرب وعجم، نخبه سياسي و شهروند عادّي در اين عرصه ،مخاطب رهنمود سيّد شهيدان  ودعوت او بودند .
برخي «پيشگامان » اين نهضت گشتند وجمعي  نيز به آنان پيوستند ،«ره يافته» اين خطّ سرخ شدند .بسياري جناح «ستم کارانه»را سامان دادند،جرياني که حسين (ع) آنان را سرکشان امّت و بازماندگان احزاب تباهي ،دورافکنان قرآن ،بارور شدگان  ابليس ،هواداران گناه وخاموش گران سنّت رسول خدا(ص) مي شمرد.
طيفي نيز وجود داشت که با ردّ دعوت امام ، تماشاي صف آرايي جبهه حقّ و باطل را تکليف خود برگزيدند .آنان را مي توان «زيان کاران» حماسه جاويد کربلا ناميد.

از جهان دو بانگ مي آيد بضد                  تا کدامين را تو باشي مستعِدّ

آن يکي بانگش ن‍‍شور اتقيا                      و آن يکي بانگش فريب اشقيا

آن يکي چون نيست با اخيار يار                لاجرم شد پهلوي فجّار جار

گر تو نشناسي کسي را از ظلّام               بنگر او را کوش سازيدست امام

حکايت طلوع وافول چهره ها ،غصّه ريزش ها وقصّه رويش ها ي تاريخ را در يا دها تداعي مي کند . هر جرياني و نهضتي ،«از راه مانده» و«به راه پيوسته» دارد ،زيبايي تاريخ ،جاودانه ماندن بر راه است.