بسـم الله نام خـداونـد
46 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2013 9:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسـم الله نام خـداونـد بر صفت کمال است،
با عـزّت و با جلال،با لطف و با جمال،و با فضل و با نوال است،وجـود او دل هـا را کرامت است
و شهـود او جان ها را ولایت،نا دَریافته در عیان و شیرین در حکایت است،یکی را اگر عنـایت کنـد،
همـه را کفایت کند.