رمضان ماه خالق ومخلوق
63 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2013 9:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شاید هیچ فرصتى براى یک محاسبه همه جانبه و خانه ‏تکانى اساسى و بازنگرى در خود و جامعه،مناسبتر از «ماه رمضان» نباشد.

در شب‌ها و روزهاى این ماه خدایى، هم مجالى براى بازپرورى روح و جان است، هم فرصتى براى رسیدگى به محرومان و مستمندان و همدردى با دردمندان، هم موقعیّتى براى تقرّب به خدا و تقویت روحیّه معنوى و از خود رها شدن و به خدا پیوستن.

از رمضان چه انتظارى است؟!

و از روزه‏ داران چه انتظارى؟!

یکى از تکالیف ما در این ماه، رسیدگى به «خود» است، گشودن حسابى براى «محاسبه نفس»، رسیدگى به نیک و بدها، خیر و شرّها، ثواب‌ها و عصیان‌ها و حسنات و سیّئات خویش.

«توبه»، راهى است، گشوده پیش پاى خاکیانِ گناه ‏آلود، تا جان خویش را به پاکى برسانند و افلاکى شوند و رضاى خداى توبه‏ پذیر را فراهم آورند، پنجره‏ اى است باز شده به رویمان، جهت نگاه کردن به آستان مغفرتِ خداى غفّار.

راستى ... از کجا مى ‏توان میزان «خلوص» و «بندگى» را شناخت؟

عبادت‌ها و تهذیب‌هاى این ماه، وسیله ‏اى براى «خودشناسى» و «خداخواهى» است. شب‌هاى «قدر»، اوجِ این معرفت متعالى و فیض سرشار الهى است، تا چه کس بهره گیرد، و چه کس تهیدست از این ضیافت خانه باز گردد!

بانوى بزرگوار اسلام، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: «یک روزه‏ دار، از روزه‏ اش چه بهره‏ اى مى ‏برد و به چه کارش مى‏ آید، اگر زبان و گوش و چشم و اندامش را «نگهبان» نباشد؟»